Berikningsdag

Berikning – att ge möjligheter för utlopp av naturliga beteenden. Beroende på djurslag och art kan detta se väldigt olika ut. Ett första steg är att kolla på djurets vilda släktingar. Vilka beteenden utför dem och hur kan jag applicera det på mitt tamdjur? På många av våra djur finns Läs mer…

Tikens dräktighet

Hur ser dräktigheten för en tik ut från vecka till vecka till valparna kommer och vilka tecken kan man se? Första veckan: Tiken vulva kan fortsätta vara svullen och temperamentet kan ändras. Tiken kan upplevas lugnare, värdigare och lite sorgmodig. Andra veckan: Den här perioden av dräktigheten händer det inte Läs mer…