Multi Date Event

Grundkurs start v.42

Pris: kr950.00

Vi bygger på fokus, samarbete och kontakt med hunden. Vi tränar på grundfärdigheter i moment som olika positioner till exempel fot samt moment som sitt, ligg, stå och stanna. Det blir även träning i inkallning och belöningsutveckling och mycket mer. Vi försöker alltid individanpassa våra kurser så att ni kan […]

Valpkurs Skåne
Multi Date Event

Valpkurs start v42

Pris: kr950.00

Valpkurs från 3 månader och upp. Vi fokuserar på kontakt, samarbete och glädje. Bygg grunderna med din valp och skapa en god kommunikation för framtiden. Vi varvar teori och praktik. Vi påbörjar inlärning av grunder som sitt, ligg, stå, inkallning och passivitet. Vi pratar om belöningsutveckling, hundens utveckling, hur man […]

Valpkurs

Från 3 månader och upp.
Kontakt, samarbete och glädje. Bygg grunderna med din valp och skapa en god kommunikation för framtiden. Vi varvar teori och praktik.
Intresseanmälan via kontakt om det inte finns event ovan.

Grundkurs

Vi bygger fokus, samarbete och bygger upp grundfärdigheter i moment som olika positioner t.ex. fot samt moment som sitt, ligg, stå med mm. 
Intresseanmälan via kontakt om det inte finns event ovan.