Tikens dräktighet

Hur ser dräktigheten för en tik ut från vecka till vecka till valparna kommer och vilka tecken kan man se? Första veckan: Tiken vulva kan fortsätta vara svullen och temperamentet kan ändras. Tiken kan upplevas lugnare, värdigare och lite sorgmodig. Andra veckan: Den här perioden av dräktigheten händer det inte Läs mer…