Valp

Från 3 månader och upp. Kontakt, samarbete och glädje. Bygg grunderna med din valp och skapa en god kommunikation för framtiden. Vi varvar teori och praktik.