Grund

Vi bygger fokus, samarbete och bygger upp grundfärdigheter i moment som olika positioner t.ex. fot samt moment som sitt, ligg, stå med mm.